Namazda Ne Düşünmeliyiz?

İslam dinin beş temek şartından biri olan namazda ne düşünmeliyiz? Namaz kılarken kendini Rabb’inin huzurunda düşünmek ve o huzurda nasıl olunması gerekiyorsa o şekilde olmak makbuldür. Kişi kendinin son namazı olduğunu, son amelinin namaz olduğunu veya kendini Sırat üzerinde düşünüp kendini toparlaması, her an içinde bulunduğu nimetlere şükretmesi, her an kendisinin muhtaç olduğu Rabb’in huzurunda nasıl durulursa öyle durmak, namazda kalbi toparlamaya yardımcı olur. Namaz kılarken anlamı bilinen surelerin okunması daha hayırlı olur.

Namaz Kılarken Yapılan Her Hareketin bir Manası Vardır

Namaz dünya nimetlerini bir kenara bırakarak Allah’a yönelmektir. Namaza başlarken ellerin kulaklara kadar kaldırılması, Allah’dan başka her şeyi kişinin arkasında bıraktığı anlamına gelir. Elleri bağlamak ise Allah’ın affına mazhar olmak isteyen kula işaret eder. Tıpkı bir kölenin efendisinin affını dilenmesi gibidir bu aslında. Fatiha suresini okumak Allah’ın görünen ve görünmeyen tüm nimetlerine şükretmek, Allah’ın rahmetini istemek, tüm ibadetlerin yalnız O’nun için yapmak, O’ndan mağfiret dilenmek ve O’na sığınmak anlamına gelir. Fatiha sonrası okunan zammı sure ise yapılan duaların kabul edilmesi için bir yakarış anlamına gelmektedir. Rükuya eğilerek Allah’ın gücü, kulun ise ne kadar zayıf ve biçare olduğu, semiallahü limen hamideh diyerek onun ihsanı ile kabul edilmenin akabinde secdeye kapanarak sadece rabbim için secde ederim denmektedir.

Namaz kılarken dünya işlerini düşünmek namazı bozar mı?

Namaz kılarken her hangi bir düşünceye kapılmak namazı bozmaz. Ancak namaz da iken sanki Allah’ı görür gibi edeple namaza başlayıp, aynı edeple namazı bitirmek daha salih amel olur. Namaz kılarken dünyevi işleri düşünen kişilerin ihlası yetersizdir. Bu yüzden namaza başlamadan önce la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim demek kişiyi vesveseden korumaya yardımcı olur.

Namaz kılarken dikkat edilmesi gereken hususlar

Namaz kılarken ayakta dururken secde edecek yere, rükuda iken ayaklara, secdeye kapanırken burnun uç kısmına, tahiyatta otururken kişi kendi kucağına ve selam verirken de omuz başlarına bakmalıdır. Namaz kılarken mecbur kalmadıkça öksürülmemelidir. Çünkü öksürük namazı bozar.