İtikat Nedir?

İtikat herkes tarafından bilindiği gibi inanma ve inanç anlamına gelmektedir. İtikat nedir? Sorusunun cevabı şu şekildedir. Kişiler kalpten inanıp bu inandığına aynı zamanda zihninden de gerçekten inanmış olması anlamına gelmektedir. İtikat konusu dini anlamlarda daha fazla kullanılmaktadır. İtikat aslında dinin temeli olarak da bilinmektedir. Bazı kişiler tarafından kalpten inanmanın haricinde bedenen ve fikren uygulanması gereken şeyler olarak da bilinmektedir. Bundan dolayı da itikat kişinin imanı anlamına da gelmektedir. İçinde inanç olan bir kişiyi kim yolundan çevirebilir ki iman olan kişiler aynı zamanda İtikatlı olan kişilerdir. Din tarafında kişilere inanması istenen belirli hususlar sunulmuştur. Bu hususlara uyan kişiler İtikatlı kişilerdir.

İtikat İçinde Olan Durumlar

İtikat her insandan her dinden her bölgeden insana hitap eden yere ve kişiye göre değişiklik göstermeyendir. İtikat bütünlük demektir. Bundan dolayı itikat bütünlüktür bölünemez. Buda demek oluyor ki yarısının inanıp yarısının inanmamak gibi bir lüksü yoktur. Tamamı ve bütünüyle inanmak demektir. Örneğin bir kitap var ve bu kitabın içinde yazılmış tüm insanlığa gönderilmiş bir kitap olarak düşünelim. Şimdi bu kitapta yazılı olan şeylerin birazına inanıp birazına inanmama gibi bir durum söz konusu olamaz o kitabı bölemeyiz. Tamamı ile inanmak durumunda kalırız. Bu durumda İtikatlı olmak bölünmemek bu şekilde örneklendirilebilir.

Bütün Herkes İtikatlı Olabilir mi?

İtikat bütünlük anlamına geldiğinden. Din mezhep yer değişikliği yapmaksızın kişiler tarafından inanmak olarak bilinir. Bu durumda herkes İtikatlı yani inançlı olabilir. İnsanların mutlak inandıkları şeyler vardır. İnanç yani itikat herkes tarafından olağan görülmüştür.

İtikat Nasıl Yapılır?

İnsanlar herhangi bir konuda belirli şeylere inanırlar ve olmasını istedikleri şeylerde vardır. Bu durumda insanlar öncelikle fikirlerini olmasını istediği şeye yönlendirir. Bu durumda kalben de istediği şeye doğru yönelmeli ve kalbiyle de fikriyle de olmasını istediğine inanmalıdır. Ancak bu şekilde İtikatlı olunur. İnanç içten gelen bir durumdur. Herkesin inandığı düşünceler fikirler veya dinler vardır. Önemli olan bu dinlere ya da düşüncelere kalpten inanıyor olabilmektir. Her şey olabilir her şey gerçekleşebilir. Önemli olan İtikatlı olabilmektir. Gerçekten inanırsak her şey olur.