Ramazan Duası Ve Faziletleri

Onbir ayın sultanı ramazan ayı Müslüman âlemi için kutsal aylardan biridir. Müslümanların oruç tuttuğu Ramazan ayı, bütün günahların da affedildiği bir aydır. Oruç tutmak nefsi dizginlemektir. Yeme-içme ve cinsel münasebete ara verilen Ramazan ayı, birlik ve beraberlik içinde büyük bir fırsattır özellikle aç kalarak fakir insanların halini anlayabilmek ve empati kurabilmek için Ramazan ayında bütün Müslümanlar oruç tutar. Ramazan ayında tek yapılması gereken ibadet oruç tutmak değildir bununla birlikte bol bol dua etmek de büyük önem arz ediyor. Bu ayda her türlü dua etme şekli makbuldür fakat ramazanın duası ve faziletleri ayrı bir öneme sahiptir.

Ramazan Duası

Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. Tahiyyat ve Salât ü selâm ona ve onun Ashabının üzerine olsun. Yüce Allah’ım! Ben senin kulunum sen de benim Rabbimsin. Beni sen yarattın, ben de gücüm yettiği kadarıyla adaletine ve ahdine inanıp itaat ediyorum. Yaptığım şerrinden Sana sığınırım. Günahlarımla kendi nefsime zulmettim, günahlarımı itiraf ediyorum. Bana ihsan ettiğin bütün nimet ve iyiliklere rıza göstermemem mümkün değil.

Benim geçmişte işlediğim günahlarımı affeyle, Sen bütün günahları affedensin Allah’ım. Tembellikten, acizlikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan, cimrilikten ve kabir azabından Sana sığınırım. Allah’ım beni temize çıkar ve bana Allah korkusu ver. Sen bizim Mevlâmızsın ve Sen temize çıkaranların en hayırlısısın. Allah’ım, senden korkmayan kalpten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olmayan duadan yine Sana sığınırım. Allah’ım, Resulün ve Peygamberin Hz. Muhammed Mustafa’nın (a.s.m) Senden istediği hayır ve güzellikleri ben de istiyorum ve O’nun sığındığı her şerlerden ben de Sana sığınıyorum. Sen yardım edersin, iyilik ve güzellik sahibisin. Ey gökte ve yerde benzeri olmayan, bilen ve işiten Allah’ım, Senin kudretinden ve gücünden daha büyük kudret ve güç yoktur. Salâtü selâm Hz. Muhammed’in ve onun Âl ve Ashabının üzerine olsun.

Ramazan Duasının Önemi

Ramazan duasının önemi Allah’ın isimlerini zikretmekten geçiyor. Duaya başlarken aşağıdaki seslenişi yapmak ramazan duasını daha da önemli kılıyor.

Allah’ım Sana güzel isimlerinin hakkı için yalvarıyor ve diyorum ki: Allah, bir Allah’tır, Rahim’dir, Rahman’dır, Melik’tır, Selam’dır, Kuddus’tur. Ey Müheymin, Mümin, Cebbar, Âziz, Mütekebbir, Bari, Hâlık, Müsavvir, Kahhar, Gaffar, Vehhab, Fettah, Rezzak, Âlim, Basit, Kabid,Hafîz, El Müiz, Er Rafi, El Müzil, Basir, Semi, Hakem, Latif, Adl, Habir, Azim, Halim, Gafur, El Ali, Şekur, El Kebir, El Mükit, El Hafiz, El Hasib, El Kerim, El Celi, Er Rakib, El Vasi, El Mucib, El Hakim, El Mecid, El Vedud, El Bais, El ak, El Şehid, El Vekil, El Metin, El Kaviyy, El Vahid, El Ber, Es Samed, Et Tevvab, El Afuv, El Müntekim, Er Rauf, El Muksit el Cemi, El Malik-ül Mülkü Zülcelâl-i Vel’ İkram, El Ganiy, Ed Dar, El Müğni, En Nafi, El hadi, En Nur, El Varis, El Bedi, Es Sabur, Er Reşid celle celalühü olan Rabbim.

Ramazan Duasının Fazileti

Ramazan Ayı günahların affedildiği ve bol bol tövbe edilen bir aydır. Bu yüzden her türlü tövbe ve dua için kabul kapıları açıktır. Ramazan duasında bulunan Allah’ın noksansız sıfatları, duanın faziletini daha da arttırmaktadır. Tam bir teslimiyet seslenişi olan ramazan duası abdestli ve tam bir ihlasla okunduğu zaman cennetin kapılarının aralandığı söylenmektedir. Duanın fazileti hakkında gelen bir hadis şu şekildedir: Hazreti Muhammed aleyhisselâm buyuruyor ki: ümmetimden her kim Ramazan ayında bu duayı on kere okursa ona cennet nasib olur. Bu duayı Müslümanlar hiç olmazsa ömründe bir kere okumalılar. Allah-u Teâlâ 70 bin melâike yaratır ve hepsi tesbih ve tehlil okur. Bunun sevabını da duayı okuyanlara bağışlar.